MatBørsen er med i kampen for en bedre folkehelse

6. oktober 2015

MatBørsen er en av aktørene i «Saltpartnerskapet», et samarbeid mellom matvarebransjen, serveringsbransen, forskningsmiljøer, bransje- og interesseorganisasjoner og helsemyndighetene. Den historiske avtalen ble signert 5. oktober 2015.

Saltpartnerskapets overordnede mål er å iverksette arbeidet med saltreduksjon i matvarer og servert mat. Dette for at målet om 15 prosent reduksjon av saltinntaket nås innen 2018, og en 30 prosent reduksjon oppnås innen 2025.

Saltinntaket blant den norske befolkning er høyt, og en reduksjon av inntaket vil være et viktig bedrag til bedret folkehelse. 70-80 prosent av saltinntaket kommer fra industribearbeidede matvarer og mat spist på serveringssteder, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

MatBørsen har lenge hatt fokus på denne utfordringen og har allerede redusert saltmengden betydelig i flere av våre produkter. Eksempelvis er saltmengden i våre farsekaker redusert med ca. 30 prosent i løpet av de fem siste årene.

Det er viktig at saltreduksjon skjer gradvis for å venne forbrukeren til mindre saltsmak. Potensialet for reduksjon for ulike matvaregrupper vil variere, da salt er viktig både for smak, teknologiske egenskaper og mattrygghet.

Gul_logo