Mattrygghet

For oss i Matbørsen er det en selvfølge at våre kunder skal være sikre på at mat fra Matbørsen er trygg å spise, inneholder det vi sier at den skal inneholde og at vi til enhver tid benytter de beste råvarene i våre produkter.

MatBørsens ledelse har stor interesse og forståelse for mattrygghet – dette fokuset gjenspeiles i hele bedriften. God kvalitet og mattrygghet går hånd i hånd gjennom hele produksjonskjeden; fra ordreopptak og produksjon til pakking og transport. Vi har et sterkt fokus på trygge produkter, som selvsagt også smaker godt og ser bra ut, og er stolte av vår høye servicegrad og kundeoppfølging.

Myndighetene har pålagt alle næringsmiddelbedrifter å ha et system som beskriver hvordan rutiner i produksjonen skal gjennomføres for å oppfylle krav i lovverket. Et slikt system kalles IK-MAT-system og bygger på HACCP-prinsippene.

Kvalitetsstandarden ISO 22000 stiller strengere krav til produksjon av mat enn krav i lover og regelverk. Matbørsen er sertifisert i henhold til denne standarden fordi vi, som Norges ledende produsent av ferdigretter, ønsker å være best på alt fra produktutvikling og kvalitet til mattrygghet.

Mattrygghet (interaktiv brosjyre)