Mattrygghet

Mattrygghet

For oss er det en selvfølge at våre kunder skal være sikre på at maten vår er trygg å spise, og at vi til enhver tid benytter de beste råvarene i våre produkter. Myndighetene har pålagt alle næringsmiddelbedrifter å ha et system som beskriver hvordan rutiner i produksjonen skal gjennomføres for å oppfylle krav i lovverket. Et slikt system kalles IK-MAT-system og bygger på HACCP-prinsippene.

MatBørsen er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 22000.

ISO 22000 sertifikat